Verklaring van erfrecht

Wat is een verklaring van erfrecht? Heeft u die nodig en wanneer dan?

Een verklaring van erfrecht is niet verplicht, maar vaak wel nodig. Bijvoorbeeld voor het deblokkeren van een bankrekening in geval van overlijden. Maar ook instellingen zoals de belastingdienst en pensioenverzekeraars kunnen vragen om een verklaring van erfrecht. Hierin staat onder meer:

 • Wie is overleden en wanneer;
 • Of er een testament is gemaakt en zo ja, hoe dat luidt;
 • Of de overledene gehuwd was en zo ja, hoe;
 • Wie de erfgenamen zijn;
 • Op welke wijze de erfgenamen de nalatenschap hebben aanvaard;
 • Wie de nalatenschap beheert en verantwoordelijk is voor de afwikkeling.

Wat bespreken wij met u:

 • Welke mogelijkheden hebben de erfgenamen?;
 • Welke rechten heeft een eventueel onterfd kind/partner?;
 • Wat zijn de fiscale gevolgen van overlijden?;
 • Wie zal zorgdragen voor de afwikkeling van de nalatenschap?

Wij raadplegen het Centraal Testamentenregister om na te gaan of er een testament is.

Neemt u bij de bespreking de volgende documenten mee:

 • Uittreksel uit het overlijdensregister;
 • Trouwboekje van de overledene (indien de overledene gehuwd was/is geweest);
 • Adresgegevens van de vermoedelijke erfgenamen;
 • Eventueel afschrift van het testament;
 • Een geldig legitimatiebewijs van uzelf.

De diensten van ons notariskantoor

Notariskantoor De Zwart Raalte is graag uw notariële partner. Met ruim 30 jaar ervaring en deskundigheid op alle notariële gebieden. Of het nu gaat om ondernemingsrecht, personen en familierecht of om vermogensrecht en onroerend goed, wij streven altijd naar de juiste balans tussen uw wensen en de juridische mogelijkheden.

Notaris De Zwart is meer dan 30 jaar werkzaam in het Raalter notariaat
De ondernemer
Wonen en vastgoed
Personen en familierecht
Scheidingsbemiddeling

Wat zeggen
onze klanten over
Notariskantoor De Zwart

"We vonden het fijn dat het eerste gesprek gratis was."