Testament

Bedenkt u eens wat er gebeuren kan met uw vermogen na overlijden wanneer u dat niet bij testament geregeld hebt. Niet altijd voorziet een huwelijk of geregistreerd partnerschap hierin volledig. Goed om hier eens van gedachten te wisselen met uw notaris, niet?

Kortom: wanneer is het zinvol een testament op te stellen?

Bijvoorbeeld:

  • U bent gehuwd, dan wel samenwonend, en u heeft geen kinderen. Een testament voorkomt dat uw vermogen bij overlijden van de langstlevende alleen naar de familie van de langstlevende gaat;
  • U bent gehuwd, dan wel samenwonend, en u heeft wél kinderen. Een testament legt vast dat de belangen van de langstlevende en uw kinderen beschermd worden;
  • U bent niet gehuwd en u heeft geen partner. In dat geval legt u vast wie uw erfenis ontvangen, zeker als u niet de gehele erfenis aan ouders, broers en zusters (en neven en nichten) wilt laten toekomen.

Testamenten bevatten vaak clausules voor zaken die niet door de wet geregeld worden. Zaken die alleen bij testament bepaald kunnen worden.

Bijvoorbeeld:

  • Benoeming executeur: u wijst bij testament een persoon aan die de door u gewenste zaken regelt na uw overlijden;
  • De uitsluitings- of privé-clausule: deze clausule regelt dat het erfdeel van uw kinderen privé van hen is en blijft. Ook als zij eventueel gaan scheiden van hun echtgeno(o)t(e);
  • De regeling van voogdij: voorkomt getouwtrek om uw kinderen als u komt te overlijden, uw kinderen minderjarig zijn en er geen ouder is die voor ze kan zorgen;
  • De regeling van bewind: heeft betrekking op situaties, waarbij u vindt dat de verkrijger niet bij machte is om zelf met de erfenis om te gaan, bijvoorbeeld in geval van een handicap. Ook als u vindt dat uw kind niet al op 18 jarige leeftijd de vrije beschikking over de erfenis verkrijgt is het van belang om dit vast te leggen door een bewind, bijvoorbeeld tot dat het kind 23 of 25 jaar is.

Wij adviseren u goed en deskundig aan de hand van uw wensen en mogelijkheden en hoe die het best in een testament vastgelegd kunnen worden.

Meer weten? Aarzel niet en neem contact met ons op!

De diensten van ons notariskantoor

Notariskantoor De Zwart Raalte is graag uw notariële partner. Met ruim 30 jaar ervaring en deskundigheid op alle notariële gebieden. Of het nu gaat om ondernemingsrecht, personen en familierecht of om vermogensrecht en onroerend goed, wij streven altijd naar de juiste balans tussen uw wensen en de juridische mogelijkheden.

Notaris De Zwart is meer dan 30 jaar werkzaam in het Raalter notariaat
De ondernemer
Wonen en vastgoed
Personen en familierecht
Scheidingsbemiddeling

Wat zeggen
onze klanten over
Notariskantoor De Zwart

"We vonden het fijn dat het eerste gesprek gratis was."