Eigen huis opeten? Gratis gesprek.

06 juli 2015

Je eigen huis opeten? Langdurige zorg/Maak afspraak voor vrijblijvend gesprek met Notaris De Zwart.

Het is sinds vorig jaar druk op mijn kantoor in verband met de advisering in het kader van de nieuwe regeling langdurige zorg (voorheen de AWBZ-regeling).

Het kan u zelf betreffen, maar het kan ook heel goed zijn dat het om uw ouders gaat waar deze problematiek speelt/kan gaan spelen.

Als u wordt opgenomen in een instelling voor langdurige zorg (en u verblijft bijvoorbeeld in een verpleeginrichting of verzorgingshuis), is het vaststellen van de eigen bijdrage ingrijpend aangepast.
Aanspraak op zorg kan slechts geldend worden gemaakt als u zelf bij gaat dragen in de kosten van de zorg. Dit was al zo, maar voor de berekening van de eigen bijdrage werd met een door de wet vastgesteld rendement gerekend in box 3 (de inkomensbox van sparen en beleggen) van 4%. Echter dient dit nog verhoogd te worden met 8% (!).

De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van:
– de hoogte van het verzamelinkomen (zie uw belastingaangifte);
– de omvang en samenstelling van het vermogen;
– de leeftijd van de zorgafnemer;
– de duur van de opname; en
– de indicatie van het CIZ.

De hoge bijdrage (de duurste situatie dus, zijnde maximaal een eigen bijdrage van meer dan € 2.300,00 per maand) speelt alleen als er zorg én verblijf wordt genoten. Echter indien bijvoorbeeld van een echtpaar één van hen is opgenomen in een verpleeginrichting en de ander gewoon nog thuis woont, dan is de lage eigen bijdrage verschuldigd; men heeft dan twee huishoudens als het ware.
Vorenstaande houdt ook in, dat er een lage eigen bijdrage is verschuldigd als er wel zorg wordt verleend maar men niet verblijft in de zorginstelling, maar gewoon thuis.

Belangrijk in de advisering is het volgende:
– in geval er een langstlevende testament is gemaakt, is daarin dan voldoende rekening gehouden met de mogelijkheid, dat de vorderingen die de kinderen hebben op de langstlevende opeisbaar worden in situaties die te maken hebben met de opname in een verpleegtehuis?; de opeisbaarheid van het erfdeel heeft invloed op het box 3 vermogen, dus op de hoogte van de eigen bijdrage; dus wijzig uw testament of indien u nog geen testament heeft, maak dan een testament waarbij met het bovenstaande rekening wordt gehouden;
– kan ik mijn box 3 vermogen verminderen door bijvoorbeeld schenkingen te doen? Daarbij kunt u denken aan schenkingen in contanten, maar ook aan schuldigerkenning uit vrijgevigheid (de zogenaamde schenking op papier; de notariële akte) of een combinatie daarvan;
– bij een notariële volmacht al dan niet als onderdeel van een levenstestament; geeft u de bevoegdheid aan een ander, bijvoorbeeld aan uw partner en voor het geval deze niet meer in leven is, dan wel zelf niet meer in staat is om te handelen aan een ander (bijvoorbeeld de kinderen gezamenlijk) om schenkingen te doen, het huis over te dragen enz. Waardoor het ook mogelijk wordt om, indien men dit wenst, zonder rechterlijke tussenkomst, zoals in geval van een onderbewindstelling, vermogen over te hevelen naar een volgende generatie.

Als u vragen heeft over bovenstaande, bied ik u hierbij aan om vrijblijvend een eerste adviesgesprek met u te hebben om te bekijken wat er eventueel geregeld dient te worden in uw situatie, om zo het op eten van uw vermogen te voorkomen.

Advies geen repeterende schenkingen meer doen bij 1 akte

06 juli 2015

Op 6 mei 2013 heeft de belastingdienst Groningen een brief gezonden aan een cliënt over de mogelijkheid van de repeterende schenking. Dan wordt bij 1 akte voor meerdere jaren een schenking gedaan. Dit met name uit het oogpunt van kostenbesparing. Echter hebben wij ons op het standpunt gesteld, dat er dan sprake is van het schenken van een lijfrente en dat de schenkingen bij elkaar opgeteld dienen te worden en tot heffing van schenkingbelasting zouden leiden.

De belastingdienst heeft daarna weer een brief geschreven op 21 mei 2014, waarin zij de eerste brief herroept. Dit is tevens afgestemd met de successieteams van Zwolle, Rotterdam en ‘s-Hertogenbosch.

Advies is dus geen repeterende schenkingen te doen. Naast het fiscale gevolg, is het ook beter om per situatie te bekijken of een schenking op dat moment nodig of wenselijk is, of dat men geen schenking doet. De omstandigheden kunnen daartoe de aanleiding zijn.

De diensten van ons notariskantoor

Notariskantoor De Zwart Raalte is graag uw notariële partner. Met ruim 30 jaar ervaring en deskundigheid op alle notariële gebieden. Of het nu gaat om ondernemingsrecht, personen en familierecht of om vermogensrecht en onroerend goed, wij streven altijd naar de juiste balans tussen uw wensen en de juridische mogelijkheden.

Notaris De Zwart is meer dan 30 jaar werkzaam in het Raalter notariaat
De ondernemer
Wonen en vastgoed
Personen en familierecht
Scheidingsbemiddeling

Wat zeggen
onze klanten over
Notariskantoor De Zwart

"We vonden het fijn dat het eerste gesprek gratis was."