Nieuwe tarieven schenkbelasting en erfbelasting 2022

Schenkingen en erfenissen in 2022 de vrijstellingen en tarieven

Als u in 2022 een erfenis verkrijgt of een schenking, dan dient u er rekening mee te houden, dat er eventueel vrijstellingen van toepassing zijn.

De nieuwe vrijstellingen en tarieven voor u op een rijtje.

Als u iets verkrijgt uit een nalatenschap van iemand die in 2022 overlijdt, dan zijn de volgende vrijstellingen van toepassing:

Vrijstellingen erfbelasting:

Uw partner: € 680.645,00
Uw (klein)kind: € 21.559,00 (Invalide kinderen: € 64.666,00)
Uw ouder € 51.053,00
Anderen dan de hiervoor genoemde personen: € 2.274,00

Bij de partner kan de vrijstelling naar beneden aangepast dienen te worden. De waarde van een pensioen voor de overblijvende partner wordt namelijk in mindering gebracht op de vrijstelling, dit noemt men de pensioenimputatie.

Als u in 2022 een schenking ontvangt, dan zijn de volgende vrijstellingen van toepassing:

Vrijstellingen schenkbelasting:
Jaarlijks aan een kind: € 5.677,00
Eenmalig aan een kind tussen 18-40 jaar: € 27.231,00; bij een dure studie:€ 56.724,00;
Eigenwoningschenking aan personen tussen de 18-40 jaar: € 106.671,00
Jaarlijks aan alle andere personen: € 2.274,00

Hoe hoog is de belasting als u meer verkrijgt dan genoemde vrijstellingen?

Er zijn 2 belastingschijven en 3 tariefgroepen

Als u van de verkrijging het vrijgestelde bedrag heeft afgetrokken en u houdt dan een bedrag over van:

Tot een bedrag van € 130.425,00 dan is het tarief:

– 10% bij partner en kinderen

– 18% bij kleinkinderen; en

– 30% bij overige verkrijgers

vervolgens voor het meerdere boven € 130.425,00 dan is het tarief

– 20% bij partner en kinderen

– 36% bij kleinkinderen; en

– 40% bij overige verkrijgers.

Goede doelen (met ANBI-registratie) zijn geheel vrijgesteld van erf- en schenkbelasting.

Let op in 2021 mag u € 1.000,00 meer schenken belastingvrij

Als u dit jaar nog een schenking wil doen aan uw kinderen, kleinkinderen of derden, dan mag de “kleine schenking” tot € 6.604,00 nog gedaan worden aan de kinderen en aan de kleinkinderen en derden € 3.244,00. Dat is dus € 1.000,00 meer dan het normale tarief. Bent u nu van plan om dit jaar een schenking te doen of wil u een testament maken waarbij u ook rekening wenst te houden met de vrijstellingen, zodat er mogelijkheden zijn om belasting te besparen, neemt u dan contact met ons op voor een gratis eerste oriënterende bespreking.

Aan vorenstaande bedragen en tarieven kunnen geen rechten worden ontleend

De diensten van ons notariskantoor

Notariskantoor De Zwart Raalte is graag uw notariële partner. Met ruim 30 jaar ervaring en deskundigheid op alle notariële gebieden. Of het nu gaat om ondernemingsrecht, personen en familierecht of om vermogensrecht en onroerend goed, wij streven altijd naar de juiste balans tussen uw wensen en de juridische mogelijkheden.

Notaris De Zwart is meer dan 30 jaar werkzaam in het Raalter notariaat
De ondernemer
Wonen en vastgoed
Personen en familierecht
Scheidingsbemiddeling

Wat zeggen
onze klanten over
Notariskantoor De Zwart

"De notaris gaf tijdens en na het tekenen van de akten ook nog adviezen waar we veel aan hebben gehad!"